Tiskové zprávy

09.09.2015

Topná sezóna začíná dříve než v loňském roce

V průběhu letních měsíců trápilo Českou republiku tropické počasí. To však ustoupilo a teploty často velmi rychle klesly až o dvacet stupňů. Topná sezóna tak začala v mnoha regionech o dva týdny dříve než v loňském roce.  

Společnost Veolia Energie ČR začala nejdříve s vytápěním v Čechách. Již v pondělí 7. září byly splněny obě podmínky pro spuštění centrálního zásobování teplem v Mariánských Lázních a ve Vlašimi. Průměrné teploty klesly ve dvou po sobě následujících dnech pod třináct stupňů a výhled počasí na další dny nebyl příznivý.

Od středy 9. září je dodáváno teplo v Karviné, Havířově a Frýdku-Místku. Přitom v loňském roce začala topná sezóna na severu Moravy asi o dva týdny později – okolo 24. září 2014. V následujících dnech budou v závislosti na vývoji počasí teplem zásobovány i další lokality. Pokud však teploty opět výrazněji vzrostou, budou dodávky tepla ve všech lokalitách, kde společnost Veolia Energie ČR zajišťuje centrální zásobování teplem, v souladu s vyhláškou přerušeny.

Firma působí především v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Teplem zásobuje celkově více než 260 000 domácností. Obyvatelé domů vytápěných centrálně by si měli před začátkem chladnějších dnů zkontrolovat veškeré rozvody, topná tělesa i termostatické hlavice a ventily.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com

(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100 %) a po vyloučení Dalkie France.

NAHORU

Kontakt pro tisk:

PaedDr. Antonín Balnar, Ph.D.
Výkonný ředitel komunikace Veolia ČR, oblast Morava
+420 702 124 704
antonin.balnar@veolia.com