Sociální odpovědnost

Veolia Energie klade velký důraz na sociální dimenzi svého působení. Její společenská odpovědnost se odráží v podpoře a partnerství řady společenských, kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost ve městech a regionech, kde Veolia působí. Pravidelně organizuje různé výchovně-vzdělávací akce pro děti a pozornost věnuje i potřebám svých zaměstnanců.

 

Veolia Energie ČR je zřizovatelem tří nadačních fondů, jejichž prostřednictvím poskytuje účinnou pomoc v oblasti snižování nezaměstnanosti, podporuje své zaměstnance a realizuje projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí. Spolupracuje také s Nadačním fondem Veolia prostřednictvím projektu Minigranty.

Za své sociálně odpovědné aktivity společnost Veolia Energie ČR získala řadu ocenění, například v lednu 2011 skončila na 2. místě v Ceně hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost mezi firmami nad 250 zaměstnanců a zároveň se umístila na třetí příčce v Anketě společenské odpovědnosti, v níž hlasovala široká veřejnost.

NAHORU