Nadační fondy

 


Nadační fond Veolia

Účel a poslání nadačního fondu:

  • podpora vzniku nových pracovních míst,
  • podpora projektů obsahujících prvek dobrovolnictví a konaných ve veřejném zájmu,
  • osvěta a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí,
  • podpora výchovy a vzdělávání dětí a mládeže,
  • podpora výběru a přípravy projektů zaměřených na tvorbu a ochranu životního prostředí,
  • podpora a organizování vzdělávacích akcí, setkávání odborníků,
  • podpora sociálních projektů.


Program Podpora vzniku nových pracovních míst (dříve Nadační fond Dalkia Česká republika)

Podpora vzniku nových pracovních míst má již dlouholetou tradici. Přispívá ke snižování nezaměstnanosti tím, že podporuje vznik nových dlouhodobých pracovních míst. Podporuje fyzické a právnické osoby, které realizací svých projektů vytváří nová dlouhodobá pracovní místa. Svou podporu zaměřuje především do sektoru služeb či výrob s veřejně prospěšným charakterem (např. služby pro domácnosti, infrastrukturní služby, sociální služby, organizace volného času dětí a dospělých, péče o životní prostředí, tradiční i netradiční řemesla atd.). Za dobu svého působení od roku 2000 vzniklo díky realizaci 1 184 projektů již 1 996 dlouhodobých pracovních míst. Zvlášťní důraz je kladen na vytváření pracovních příležitostí pro občany se zdravotním postižením - od roku 2000 už díky pomoci tohoto programu našlo práci 279 handicapovaných osob.
Program Podpora vzniku nových pracovních míst je poskytován v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

 

 

Počet nových pracovních míst 2000–2014

Kontakt

Moravskoslezský a Olomoucký kraj:

E-mail: nadacni.fond@veolia.com
Tel.: 556 206 442 

Mgr. Martina Zichová
Manažerka nadačního fondu
tel.: 556 206 405
mobil: 724 280 063
email: martina.zichova@veolia.com
Bc. Vlasta Jachanová
Asistentka nadačního fondu
tel.: 556 206 442
mobil: 608 181 876
email: vlasta.jachanova@veolia.com

 

Formuláře ke stažení

 

Pravidla programu 


Nadační fond Veolia Energie Humain ČR

Nadační fond Veolia Energie Humain ČR byl založen v roce 2005 s cílem pomáhat současným i bývalým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům v tíživých životních situacích. Zároveň všem zaměstnancům přispívá na každé narozené či adoptované dítě a poskytuje jim příspěvek na péči o tělesně nebo mentálně postižené dítě. Nadační fond získává nadační dary od společností skupiny Veolia Energie v České republice a od zaměstnanců a následně vyplácí příspěvky jednotlivcům, kteří pomoc potřebují.


Nadační fond Veolia Energie pro životní prostředí ČR

Nadační fond Veolia Energie pro životní prostředí ČR vznikl v roce 2006 za účelem přispívat k financování projektů, které mají pozitivní dopad na životní prostředí a které jsou realizovány na území České republiky. Jedná se především o projekty, jež napomáhají snížit poškozování životního prostředí z energetické výroby, zajišťují rekultivaci a sanaci pozemků postižených energetickou výrobou, jsou založené na využívání obnovitelných zdrojů při výrobě energií apod.

Kontakt: Zájemci se mohou ucházet o poskytnutí příspěvků prostřednictvím vyplněné žádosti, kterou zašlou tajemníkovi Nadačního fondu na e-mailovou adresu radmila.kusova@veolia.com nebo poštou v písemné podobě na adresu Nadačního fondu: Nadační fond Veolia Energie pro životní prostředí ČR, 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.

NAHORU    

Od roku 2000 přispěla Veolia Energie ČR ke vzniku 1996 nových dlouhodobých pracovních míst prostřednictvím 1184 realizovaných projektů.

INFORMACE

Informace o programu Podpora vzniku nových pracovních míst

 

Informace o programu ke stažení