Investor in People

Zaměstnanci jsou největší hodnotou skupiny Veolia a péče o ně patří mezi naše priority. Neustále se snažíme být co nejlepším zaměstnavatelem a v červenci 2008 bylo naše úsilí oceněno udělením prestižního certifikátu Investor in People společnosti Veolia Energie ČR. V červnu 2013 jsme získali stříbrný certifikát Investor in People, jelikož se nám podařilo zefektivnit personální politiku zejména v oblasti vzdělávání, spolupráce a vnitrofiremní komunikace.

 

Investors in People (IIP) je jediný mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, který staví zaměstnance do středu strategie a efektivity společnosti. Sleduje schopnost podniku zaměstnance efektivně využívat a rozvíjet jejich potenciál v souladu s cíli a strategií firmy. Standard IIP tak představuje účinný nástroj pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců, jejich flexibility, motivace a produktivity práce, což přispívá ke zvyšování výkonnosti celé firmy.

„Veolia Energie ČR je největší společností v zemi, která dosáhla na medaili a zároveň jedinou výrobní společností, jež se může pochlubit takovýmto úspěchem. Certifikát Investor in People dokazuje profesionální úroveň personální politiky společnosti Veolia Energie ČR. Jedná se o objektivní a prestižní zhodnocení  kvality našich personálních služeb a představuje značku kvality v oblasti řízení lidských zdrojů.“

Martina Laimarová, ředitelka pro lidské zdroje

NAHORU    

Veolia Energie ČR 
první držitel certifikátu Investor in People ve skupině Veolia.