Tiskové zprávy

27.07.2015

Fúze Nadačního fondu Veolia a Nadačního fondu Dalkia ČR

V souvislosti se spojením všech obchodních činností skupiny pod hlavičku Veolia ve všech zemích došlo i ke spojení nadačních fondů skupiny Veolia, které působí na území České republiky. Dne 26.6.2015 došlo k fúzi Nadačního fondu Dalkia a Nadačního fondu Veolia. První ze jmenovaných fondů zanikl, nástupnickým subjektem je a ve všech hlavních činnostech obou fondů pokračuje Nadační fond Veolia.  

Nadační fond Veolia podporuje od roku 2003 sociální a environmentální projekty a veřejně prospěšné projekty s prvkem dobrovolnictví. Usiluje o šíření informací a osvěty u dětí a mládeže i široké veřejnosti na téma ochrany životního prostředí. Hlavní programy NF Veolia: MiNiGRANTY VEOLIA, Voda pro Afriku, Cesta pstruha, Ukliďme svět! Nadační fond Dalkia pomáhá od svého vzniku v roce 2000 v boji s nezaměstnaností v nejvíce ohrožených regionech ČR – Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Nabízí odborné konzultace a finanční podporu na vznik nových dlouhodobých pracovních míst. Podporu získávají zejména soukromí živnostníci a malé podniky se zaměřením na tradiční výrobu a řemesla, ale objevují se i inovativní projekty. Pozornost a zvláštní podporu dostávají projekty zajišťující zaměstnání pro zdravotně postižené spoluobčany. Od svého založení podpořil NF Dalkia vznik 1884 nových pracovních míst (z toho 253 pro OZP).

NAHORU

Kontakt pro tisk:

PaedDr. Antonín Balnar, Ph.D. 
Výkonný ředitel komunikace Veolia ČR, oblast Morava 
+420 702 124 704 
antonin.balnar@veolia.com